El passat dia 23 de març de 2012 es va signar a l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires l’escriptura de cessió del terreny a la Fundació Jaume Balmes AZ i ja s’està portant a terme la primera fase del projecte de construcció del centre formatiu.

En aquesta primera fase, a més de contemplar els espais per a la formació pràctica a l’àmbit preventiu (maquinària de moviment de terres, aparells elevadors, treballs en alçada…), s’han previst els espais necessaris per donar d’alta les següents especialitats vinculades a Certificats de Professionalitat:

  • ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES AL DOMICILI
  • ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS
  • ACTIVITATS AUXILIARS DE MAGATZEM
  • MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES
  • MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS SOLARS TÈRMIQUES
  • CONFECCIÓ I PUBLICACIÓ DE PÀGINES WEB
  • ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

A més, s’està treballant en l’autorització del centre per impartir la formació per al Certificat d’Aptitud per a Conductors Professionals (CAP).

El 23 de març de 2012 es va signar a l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires l’escriptura de cessió del terreny a la Fundació. A l’acte van assistir: Sr. Enric Carbonell, Alcalde de Sant Esteve Sesrovires; Sr. Ricard Rosich, Secretari de l’Ajuntament; Sr. Francisco de Paula Polo Ortí, Notari de Martorell; Sr. Pedro Felipe Sánchez, President del Patronat de la Fundació Jaume Balmes AZ; Sra. Juana Rodríguez, Vicepresidenta; Sra. Sonia Sánchez, Secretària; i Sr. Miguel López, President de la Cooperativa Centre d’Estudis Jaume Balmes.
El projecte general contempla, en aquest municipi, la implantació d’un Centre de formació per a formació no reglada (contínua i ocupacional), amb un àrea lliure d’edificacions per a l’aprenentatge i formació contínua en el maneig de màquines i equips per al moviment de terres i ensinistrament en el maneig d’equips d’extinció d’incendis.
La implantació es realitzarà per fases i s’ajustaran a les necessitats de demanda en cada tipus d’ensenyament i formació.