Enric Carbonell i Jorba, alcalde de Sant Esteve Sesrovires

Tot i que les polítiques actives d’ocupació no siguin competència municipal, els ajuntaments podem prendre decisions que afavoreixin les condicions per trobar feina o que ajudin a millorar la productivitat de les empreses, a través de recursos complementaris.

En aquesta línia, fins ara l’Ajuntament ha gestionat diversos plans d’ocupació que han pogut oferir feina a molta gent de Sant Esteve, així com cursos formatius en àrees de servei a les persones. Malgrat que, de ben segur, aquestes iniciatives per si soles no redueixen significativament el nombre de
persones aturades del poble, sí que aporten quelcom de positiu.Doncs, en aquests moments, la taxa d’atur és del 10%, quatre punts menys que el promig de la nostra comarca.

No obstant, encara són massa persones sense feina i, per això, cal buscar nous estímuls que incideixen en l’ocupació i, també, a ajudar les empreses a millorar la seva productivitat.
Pel que fa a l’ocupació, estem ultimant un conveni amb una fundació-escola de prestigi, la Jaume Balmes, per aportar formació professional i ocupacional en un centre que s’ubicarà al solar d’equipaments del Polígon Anoia, en una zona on la important presència d’empreses permetrà establir
convenis de col·laboració i d’integració dels joves al mercat laboral.
A canvi de la cessió del sòl, i sempre que es mantingui l’activitat educativa, la fundació portarà la gestió de la nostra escola d’oficis i serà el lloc d’aprenentatge dels i de les joves al qual podran optar després de la seva etapa escolar obligatòria. La cessió del sòl està prevista per al mes d’abril i l’inici
de l’activitat docent serà el 2012.
Quant a la productivitat, la millora proposada per l’Ajuntament a les empreses se centra en l’àmbit de les comunicacions, posant al seu abast el servei
de fibra òptica, que també podrà oferir-se als operadors locals de telecomunicacions per millorar les prestacions dels serveis que ofereixen a la
població, com per exemple, l’accés a Internet d’alta velocitat.
En aquests moments, s’està estudiant quin pot ser l’instrument per gestionar aquest servei, tot i que la millor fórmula proposada fins ara és la de
constituir un consorci format per les empreses i operadors interessats.

Estem compromesos en l’aportació de solucions al problema de la desocupació, i farem el que estigui al nostre abast per assolir bons resultats.

Enric Carbonell i Jorba
L´alcalde