Al mes de febrer, la Fundació va organizar per a totes les empreses col·laboradores interessades en conèixer totes les novetats en matèria de prevenció de riscos laborals, una Jornada Tècnica on van tenir lloc conferències i tallers pràctics a les noves instal·lacions interiors i exteriors.

Vam comptar amb tècnics de renom, que van realitzar seminaris i casos pràctics en l’àmbit de salut laboral, sistemes de protecció i anticaiguda, normativa legal, i fins i tot, l’ús dels drons en aplicacions preventives, tot això amb demostracions pràctiques.

Un centre formatiu de referència

El centre compta amb una àmplia àrea lliure d’edificacions per a l’aprenentatge i la formació contínua en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals (PRL).

Al llarg d’aquest semestre s’han format més de 500 alumnes, tant particulars com d’empreses, en cursos en matèria de seguretat, maquinària i idiomes:

 • Primers auxilis
 • Protecció contra incendis
 • Seguretat en treballs en alçada
 • Seguretat en treballs confinats
 • Seguretat en les màquines (Dumper)
 • Seguretat i manteniment de Centres de Transformació
 • Operador de carretons elevadors
 • Operador de carretons Norma UNE58461. Formació inicial
 • Operador de plataformes elevadores
 • Manipulador de productes fitosanitaris
 • Nivell bàsic Anglès B1.C. Marc Europeu de Referència
 • Manipulador d’aliments

Sonia Sánchez. Directora de promoció econòmica