L’11 d’octubre de 2013 es posava la primera pedra del futur centre de formació de la Fundació Jaume Balmes AZ a Sant Esteve. Un any després, l’equipament és ja una realitat. El passat 18 de setembre es van inaugurar les noves instal·lacions, ubicades al polígon Anoia, i que estan destinades a formació no reglada, ocupacional i contínua. També acull els serveis municipals de viver d’empreses i taller d’oficis.

Centre de referència
L’acte d’inauguració va comptar amb la presència de l’alcalde de Sant Esteve, Enric Carbonell; el secretari d’Ocupació i Relacions Laborals de la  Generalitat, Joan Aregio; la regidora de Formació i Ocupació, Elisenda Barberà i el president de la fundació, Pedro F. Sánchez.

En el seu parlament, l’alcalde va assenyalar que “Posem en marxa un recurs des del qual fer una activitat formativa global, destinat a alumnes, empreses i emprenedors”.  Va destacar que “És un centre a disposició de tothom i pel qual faré el possible per situar-lo com a referent per la nostra comarca”.

Posada en funcionament a l’octubre
Està previst que el centre entri en funcionament a l’octubre amb un programa inicial de formació contínua privada, tant presencial com online, amb bonificacions del 25% per a desocupats i residents, i del 20% per a particulars i empreses. Un cop homologades les instal·lacions per part del SOC, es podrà impartir formació ocupacional subvencionada i adreçada prioritàriamenta persones en situació d’atur. També se sol·licitarà oferir formació reglada, amb algun cicle formatiu vinculat a activitats de la zona.

Les instal·lacions
El centre s’aixeca en un solar d’11.101 m2, situat al polígon industrial Anoia, i ocupa una superfície de 853 m2, construït en una planta. Al voltant d’un atri central es distribueixen quatre aules d’usos polivalents i informàtica, un taller, espais d’administració i professorat, i els serveis municipals de viver d’empreses i taller d’oficis.
El terreny compta, a més, amb una àmplia àrea lliure d’edificacions per a l’aprenentatge i la formació contínua en la conducció de màquines de moviment de terres, carga i elevadores, en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals. El president de la Fundació, Pedro F. Sánchez, va avançar que “El projecte creixerà amb noves fases per tal de convertir-lo en un centre de referència”. Es construirà una nau annexa de fins a 9 m per a formació pràctica de seguretat en treballs d’alçada i confinats. Un recurs per a les empreses La seva ubicació en un entorn industrial ha d’afavorir el contacte amb les empreses, les quals tindran en el centre un recurs formatiu per als seus treballadors.

Les noves instal·lacions acullen els serveis municipals de taller d’oficis i viver d’empreses
A banda de disposar d’espais comuns com la sala de professors, el centre acull els serveis municipals de viver d’empreses i taller d’oficis. Amb el taller d’oficis, l’Ajuntament amplia l’espai formatiu municipal, que actualment es centralitzava en l’Aula de Formació. Per a l’alcalde, Enric Carbonell, amb la posada en marxa del viver “Volem facilitar la transició entre formació i empresa a aquells emprenedors que comencin a caminar amb pocs recursos i dotar-los d’un espai on iniciar la seva experiència empresarial”.