El Ple del passat dia 1 d’abril va aprovar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Fundació Jaume Balmes. El document recull la  intencionalitat de la fundació de construir i gestionar un centre formatiu i ocupacional en el futur polígon industrial de Can Margarit, el nou pol d’activitat econòmica del municipi. El conveni estableix que el centre formatiu es construirà en un terreny cedit per l’Ajuntament i destinat a equipaments, d’una superfície d’uns 10.000 m2. Per la seva part, la Fundació Jaume Balmes es compromet a la construcció i gestió integral de les instal·lacions.

D’escoles taller a Formació Professional
Pel que fa a l’oferta formativa del futur centre, aquesta constarà d’Escola d’Oficis, Formació Contínua (relacionada amb maquinària especial)i Formació Professional Reglada (Cicle Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior). Dins l’Escola d’Oficis s’oferiran tallers d’ocupació,escoles taller, classes d’oficis, programes de qualificació professional inicial i formació ocupacional.

Programes subvencionats
La voluntat del consistori és implicar-se activament en les accions que es desenvolupin en l’Escola d’Oficis. Pel que fa a la formació contínua, la fundació podrà oferir programes totalment subvencionats a través de la col·laboració dels agents socials, sindicats i patronal, o bé amb acords puntuals amb empreses.
En relació a la Formació Professional, la Fundació Jaume Balmes realitzarà un estudi per ofertar aquells cicles formatius amb més demanda i sortida professional per als joves de l’entorn geogràfic, en funció del seu teixit productiu.

Prestigi reconegut
La fundació Jaume Balmes és una organització sense ànim de lucre que compta amb un reconegut prestigi dins l’àmbit educatiu, especialment en la formació ocupacional.

Can Margarit: Aprovació provisional
L’acord entre l’Ajuntament i la fundació està subjecte a l’aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla General en l’àmbit de Can Margarit. Actualment, el procés es troba en fase d’aprovació provisional, pendent del vistiplau de la Generalitat.
Per la seva ubicació en un entorn industrial i el seu caràcter eminentment pràctic, el futur centre aproparà els usuaris al lloc físic on poder desenvolupar
l’activitat en la qual s’hagin format.